Terapia Neurologopedyczna

Zakres terapii neurologopedycznej:

 • Terapia osób dorosłych z afazją (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu, po przebytym udarze krwotocznym lub niedokrwiennym)

 • Terapia mowy dzieci z afazją (niedokształceniem mowy o typie afazji) po uszkodzeniach mózgu

 • Terapia w dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa, gdy przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta – na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu, tj. w trakcie procesu rozwojowego)

 • Terapia w anartrii i dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe)

 • Terapia mowy dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera

 • Terapia dzieci z mutyzmem

 • Terapia mowy u dzieci po operacjach rozszczepu wargi i podniebienia (wymowa nosowa)

 • Terapia dzieci z wadami słuchu oraz dzieci z implantem ślimakowym

 • Terapia osób potrzebujących komunikacji wspierającej lub alternatywnej AAC

 • Terapia mowy bezdźwięcznej

 • Masaże logopedyczne / neurologopedyczne

 • Trening odwrażliwiania śluzówek (nadwrażliwości dotykowe, smakowe itp.)

Terapia prowadzona jest zarówno z małymi i starszymi dziećmi, jak również młodzieżą i dorosłymi.