Metoda Tomatisa

TERAPIA METODĄ TOMATISA285_CP_on_white

Poświęć 6 minut, aby odkryć Metodę Tomatisa na wideo!
prezentacja  na youtube (link poniżej)

http://www.youtube.com/watch?v=8qsTBzabYa0

Na czym polega ta metoda / trening słuchowy?

https://www.youtube.com/watch?v=w8rf8rbrFss Tomatis Efekt 3D

Przygotowanie do pierwszej wizyty:

Zgłaszając się na test kwalifikacyjny prosimy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące pacjenta np. książeczkę zdrowia (dotyczy także dorosłych), badania: EEG, słuchu, TK itp. Dokumenty wystawione przez przedszkole, szkołę, PPP lub innych specjalistów w tym także lekarzy.

Monika słuchaMDodatkowo wszystkich rodziców i opiekunów prosimy o wypełnienie wywiadu do terapii. Po przeprowadzeniu testów odsłuchowych, przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem lub opiekunem pacjenta.

Czas wizyty – testu kontrolnego: od 45 minut – 1h 30 minut

Przed rozpoczęciem terapii wykonywany jest test kwalifikacyjny – test uwagi i lateralizacji słuchowej oraz dodatkowe testy m.in. test rozdzielnousznego słyszenia, wybrane testy zaburzeń słuchu centralnego. Jeśli pacjentem jest dziecko, dodatkowo przeprowadzany jest wywiad o rozwoju dziecka do 1 roku życia oraz przebytych przez niego chorobach w wieku późniejszym. Istnieją wyjątki, kiedy nie można przeprowadzić testu kwalifikacyjnego, ale można bezpiecznie dobrać program.

Każdy pacjent ma dobierany indywidualny program terapii!

Metodą Tomatisa pracujemy od 2007 roku codziennie. Pracowaliśmy na każdym dostępnym w Polsce sprzęcie.  Z naszych doświadczeń wynika, że: Nie ma znaczenia rodzaj sprzętu – tylko prawidłowe ustawienia/zaprogramowanie sprzętu  oraz właściwe dobranie programu muzycznego! + dobrze zebrany wywiad!