Metoda Tomatisa

TERAPIA METODĄ TOMATISA285_CP_on_white

Poświęć 6 minut, aby odkryć Metodę Tomatisa na wideo!
prezentacja  na youtube (link poniżej)

http://www.youtube.com/watch?v=8qsTBzabYa0

Na czym polega ta metoda / trening słuchowy?

https://www.youtube.com/watch?v=w8rf8rbrFss Tomatis Efekt 3D

Przygotowanie do pierwszej wizyty:

Zgłaszając się na test kwalifikacyjny prosimy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące pacjenta np. książeczkę zdrowia (dotyczy także dorosłych), badania: EEG, słuchu, TK itp. Dokumenty wystawione przez przedszkole, szkołę, PPP lub innych specjalistów w tym także lekarzy.

Monika słuchaMDodatkowo wszystkich rodziców i opiekunów prosimy o wypełnienie wywiadu do terapii. Po przeprowadzeniu testów odsłuchowych, przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem lub opiekunem pacjenta.

Czas wizyty – testu kontrolnego: od 45 minut – 1h 30 minut

Przed rozpoczęciem terapii wykonywany jest test kwalifikacyjny – test uwagi i lateralizacji słuchowej oraz dodatkowe testy m.in. test rozdzielnousznego słyszenia, wybrane testy zaburzeń słuchu centralnego. Jeśli pacjentem jest dziecko, dodatkowo przeprowadzany jest wywiad o rozwoju dziecka do 1 roku życia oraz przebytych przez niego chorobach w wieku późniejszym. Istnieją wyjątki, kiedy nie można przeprowadzić testu kwalifikacyjnego, ale można bezpiecznie dobrać program.

Każdy pacjent ma dobierany indywidualny program terapii!

Więcej informacji na stronie www.tomatiswdomu.pl