Terapia Logopedyczna

Zakres terapii logopedycznej:

  • Diagnoza wad i zaburzeń mowy

  • Profilaktyka logopedyczna (ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji).

  • Stymulowanie rozwoju mowy (różnego rodzaju zabawy logopedyczne,

  • Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzrokowego, słuchowego i ruchowego; ćwiczenia kształtujące tzw. „słuch mowny” oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową)

  • Kompleksowa terapia opóźnionego rozwoju mowy, usuwanie wad wymowy.

  • Terapia dzieci z dyslalią wieloraką i innymi popularnymi zaburzeniami mowy

  • Treningi słuchowe oraz oddechowo-fonacyjne

  • Masaż logopedyczny