Konsultacje online

Wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów, którzy nie mają czasu lub fizycznie nie mogą dotrzeć do gabinetu – uruchomiliśmy konsultacje i terapię logopedyczną i neurologopedyczną ONLINE!

Zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne dedykowane są dla dzieci od 4 roku życia i dorosłych.

LOGOPEDIA lub NEUROLOGOPEDIA onlineczy to ma sens? Czy jest skuteczne?

TAK!

Jak to wygląda w praktyce?

Na początek z każdym pacjentem jest przeprowadzana diagnoza obejmująca:

 • szczegółowy wywiad (dokument wysyłany jest przed rozpoczęciem konsultacji online i omawiany już w takcie rozmowy przez komunikator internetowy np. Skype)
 • analiza dokumentacji medycznej, PPP itp. którą posiada pacjent w dniu rozmowy
 • analiza spontanicznej wypowiedzi pacjenta – nagrania (filmiki lub audio)
 • diagnoza „sensu strico” – odbywa się przez komunikator internetowy np. Skype
 • podsumowanie i zalecenia do pracy w domu

Jak wyglądają zajęcia / terapia?

Po przeprowadzonej diagnozie układany jest indywidualny program terapii dla danego pacjenta uwzględniający jego możliwości psychofizyczne, intelektualne i zainteresowania.

Ustalamy dogodny termin do stałej pracy – dzień tygodnia, godzinę i czas trwania zajęć oraz wybieramy komunikator internetowy za pomocą którego będziemy się komunikować np. Skype

Częstotliwość spotkań jest uzależniona od wskazań wynikających z przeprowadzonej diagnozy i możliwości pacjenta.

Po każdej lekcji jest wysyłany pakiet ćwiczeń lub szczegółowe zalecenia do pracy w domu.

Co najmniej raz w miesiącu – pacjent jest proszony o nagranie pracy z domu, które jest omawiane i analizowane przez terapeutę prowadzącego pacjenta.

Na bieżąco w trakcie trwania sesji terapeutycznej korygowane są ćwiczenia wykonywane przez pacjenta!

Czego potrzebuję, żeby odbyć konsultację lub rozpocząć terapię online?

 • komputer  wyposażony w kamerę i mikrofon – opcjonalnie słuchawki z mikrofonem
 • dostęp do internetu
 • komunikator internetowy np. Skype
 • kamera (może być z telefonu)

Jak się umówić?

 • wejdź w zakładkę KONTAKT i wybierz odpowiedni wariant kontaktu
 • umów dogodny termin
 • opłać minimum jedne dzień wcześniej konsultacje / zajęcia