Badania przetwarzania słuchowego

W ramach diagnostyki zaburzeń przetwarzania słuchowego wykonujemy między innymi  następujące testy słuchowe centralne – CAPD

DDT – test rozdzielnousznego słyszenia

GDT – test sprawdza rozdzielność czasową układu słuchowego

FPT – test sekwencji częstotliwości dźwięków

DPT – test sekwencji długości dźwięków

Tonalna audiometria przesiewowa – przesiewowe badanie słuchu fizycznego

Testy mogą być przeprowadzane już u pacjentów 4 letnich, zalecane są szczególnie w przypadku gdy dziecko:

– ma problem z rozumieniem poleceń, mowy

– różnicowanie wysokości dźwięków

– poddawane jest długotrwałej terapii logopedycznej, reedukacji, terapii korekcyjno – kompensacyjnych i nie ma zadowalających efektów

– ma problem z pamięcią i uwagą słuchową

– ma problem z przetwarzaniem słuchowym

– wykazuje oznaki nietolerancji dźwięków z otoczenia

– ma problemy z koncentracją,

– szybko się rozprasza na skutek hałasu, dźwięków z otoczenia.