Dla dorosłych

Diagnoza i terapia neurologopedyczna przez internet dla osób po przebytych chorobach neurologicznych, urazach, udarach krwotocznych lub niedokrwiennych, w wyniku których występują problemy z mową, komunikacją i czynnościami fizjologicznymi np. piciem i jedzeniem.

Zakres terapii:

  • Terapia osób dorosłych z afazją (zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu, po przebytym udarze krwotocznym lub niedokrwiennym)
  • Terapia w anartrii i dysartrii (zaburzenia mowy charakteryzujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe)
  • wskazówki do poprawy czynności fizjologicznych  – picie i jedzenie
  • ćwiczenia poprawiające dykcje
  • korekcja połykania i nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka
  • masaże logopedyczne i neurologopedyczne