Dla dzieci

Szczegółowe badania i diagnoza rozwoju mowy dzieci od czwartego roku życia oraz terapia logopedyczna lub neurologopedyczną przez internet. Terapia prowadzona jest w oparciu o indywidualny program terapeutyczny uwzględniający możliwości psychofizjologiczne i intelektualne pacjenta oraz jego zainteresowania.

Zakres terapii:

 • Diagnoza wad i zaburzeń mowy
 • Profilaktyka logopedyczna (ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji).
 • Stymulowanie rozwoju mowy (różnego rodzaju zabawy logopedyczne,
 • Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzrokowego, słuchowego i ruchowego; ćwiczenia kształtujące tzw. „słuch mowny” oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową)
 • Kompleksowa terapia opóźnionego rozwoju mowy, usuwanie wad wymowy.
 • Terapia dzieci z dyslalią wieloraką i innymi popularnymi zaburzeniami mowy
 • Terapia mowy dzieci z afazją (niedokształceniem mowy o typie afazji) po uszkodzeniach mózgu
 • Terapia w dysfazji (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci wynikające z patologii mózgu tzw. dysfazja rozwojowa, gdy przyczyna zaburzeń rozwoju zaistniała przed początkiem rozwoju mowy lub tzw. dysfazja nabyta – na skutek uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu, tj. w trakcie procesu rozwojowego)
 • Treningi słuchowe oraz oddechowo-fonacyjne
 • Terapia mowy bezdźwięcznej
 • Masaże logopedyczne / neurologopedyczne
 • Trening odwrażliwiania śluzówek (nadwrażliwości dotykowe, smakowe itp.)
 • Korekcja połykania i niewłaściwej pozycji spoczynkowej języka

Czas trwania zajęćzawsze dobierany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta!